bebeStragan: regulamin

Polub nas na facebook-u, bebeStragan Poznań Zobacz nas na Instagramie, bebeStragan Poznań
strona główna   »  regulaminRegulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.bebestragan.pl, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią regulaminu.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bebestragan.pl.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.bebestragan.pl. prowadzony jest przez firmę MK Marta Kaźmierska, ul. Naramowicka 47A/27, 61-622 Poznań, NIP 6972150859 REGON 365926766.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.bebestragan.pl.
 4. Regulamin znajduje się na stronach sklepu internetowego www.bebestragan.pl. i jest dostępny dla każdego w każdym czasie.
 5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto.
 6. Firma MK Marta Kaźmierska zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wycofania ze sprzedaży towarów, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 7. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. W związku z tym, ze ustawienia wyświetlania jak również parametry poszczególnych monitorów mogą różnić się od siebie, sklep internetowy nie odpowiada za możliwe różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Klienta.
 8. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Zmiana ta nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.
 9. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zamówiony towar przelewem bankowym, płatnością za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym.

Składanie zamówień - zawarcie umowy

 1. Zamówienia towarów w sklepie internetowym www.bebestragan.pl. można składać drogą mailową pisząc na adres poczta@bebestragan.pl lub drogą telefoniczną pod numerem telefonu 887-767-485.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego otrzymaniu przez sklep internetowy.
 4. Wpłata pieniędzy na rachunek bankowy bez wcześniejszego zamówienia towarów nie jest jednoznaczna ze złożeniem zamówienia. Zamówienia, które nie zostaną przyjęte drogą mailową lub drogą telefoniczną nie będą realizowane.
 5. W przypadku chęci zakupu produktu i wysyłki poza terytorium Polski prosimy o kontakt drogą mailową celem ustalenia terminu realizacji, czasu dostawy, kosztów wysyłki uzależnionych od wagi, wielkości paczki oraz docelowego miejsca dostarczenia.

Realizacja zamówień - dostawa

 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia poprawnych danych kontaktowych i adresowych do wysyłki, sposobu dostawy i dokonania płatności za zamówienie.
 2. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer podany przez Klienta w zamówieniu. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.
 3. W razie potrzeby anulowania zamówienia Klient powinien jak najszybciej skontaktować się ze sklepem internetowym.
 4. W przypadku niedostępności zamówionego towaru Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa jego realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na towar brakujący, zamiana brakującego towaru na inny dostępny w sklepie, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione towary w przypadku przedpłaty na konto).
 5. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Klienta.
 6. Realizacja zamówienia w przypadku zamówienia za pobraniem zaczyna się od razu po wpłynięciu zamówienia do sklepu internetowego (w przypadku zamówienia złożonego w dniu wolnym od pracy realizacja zaczyna się w najbliższym dniu roboczym).
 7. Sklep internetowy realizuje zamówienia w terminie od 1 do 2 dni roboczych.
 8. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 9. Dane do przelewu:
  MK Marta Kaźmierska,
  ul. Naramowicka 47A/27,
  61-622 Poznań,
  numer konta: ING BANK ŚLĄSKI 50 1050 1520 1000 0092 3445 1046,

  w tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 10. Towary zamówione w sklepie internetowym wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w zamówieniu.
 11. Przesyłki są zawsze dobrze zabezpieczone. Przed podpisaniem odbioru przesyłki należy sprawdzić jej zawartość w obecności przewoźnika. W przypadku uszkodzenia towaru należy sporządzić protokół szkody w obecności listonosza lub kuriera.
 12. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży (paragon) lub na życzenie Klienta rachunek.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym towar został dostarczony Klientowi.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
  MK Marta Kaźmierska,
  ul. Naramowicka 47A/27,
  61-622 Poznań.
 5. Jednocześnie prosimy o powiadomienie sklepu o zamiarze zwrotu towaru drogą mailową: poczta@bebestragan.pl
 6. Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient odstępujący od umowy sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
 9. W przypadku, kiedy Klient zwróci całe zamówienie sklep bebestragan.pl odda Klientowi cenę towaru i kwotę za przesyłkę poniesioną przez Klienta podczas zakupu, czyli ze sklepu do Klienta W przypadku, gdy Klient zwróci tylko część zamówienia sklep odda tylko kwotę równą wartości towaru.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. Dotyczy to również produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

Reklamacje

 1. MK Marta Kaźmierska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres e-mail poczta@bebestragan.pl, w tytule email wpisując REKLAMACJA.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź za pomocą poczty tradycyjnej w terminie 14 dni od przyjęcia reklamacji.
 5. Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres:
  MK Marta Kaźmierska,
  ul. Naramowicka 47A/27,
  61-622 Poznań

  wraz z dowodem zakupu (paragonem lub rachunkiem).
 6. W przypadku niezgodności produktu z umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji - towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) sklep internetowy zwróci nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w sklepie internetowym.
 8. Koszty wysyłki reklamacyjnej w obie strony pokrywa sklep bebestragan.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Firma MK Marta Kaźmierska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji złożonego zamówienia.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.
 3. Właściwość miejscową sądu rozstrzygającego ewentualne spory powstałe pomiędzy firmą MK Marta Kaźmierska a Klientem określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.

Copyright © 2017 bebeStragan | Design by SMAKA DESIGN

Statystyki Google Analytics na tej stronie używają plików cookies. Zgadzam się - zamknij ten komunikat