Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności opisuje zasady zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klientów składających zamówienie w sklepie internetowym bebestragan.pl. Zasady i informacje podane tutaj skupiają się na aspekcie danych osobowych i są komplementarne do Regulaminu, który opisuje ogólne zasady składania i realizowania zamówień w sklepie internetowym bebestragan.pl.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa danych osobowych prosimy zgłaszać na adres poczta@bebestragan.pl lub pod numerem telefonu 887-767-485. Informacje podane tutaj zostały przygotowane przez nas i dostosowane do regulacji RODO obowiązuję w krajach Unii Europejskiej od 25 maja 2018.

Rodzaj zbieranych danych

Dla potrzeb realizacji zamówienia prosimy o podanie tylko podstawowej ilości informacji, które są niezbędne byśmy mogli zrealizować zamówienie (stosujemy zasadę minimalizacji danych osobowych). Te dane to:

 • Imię i nazwisko – w celu wysłania paczki/zamówienia na poprawny adres,
 • Adres e-mail – w celu kontaktu i informowania o przebiegu zamówienia.
 • Telefon – w celu kontaktu w przypadku problemów z zamówieniem,
 • Kod pocztowy, Miasto, Kraj – w celu wysłania paczki/zamówienia na poprawny adres.

Klienci sklepu internetowego bebestragan.pl nie mają możliwości założenia konta. Każde zamówienie złożone w naszym Sklepie jest niezależne od poprzednich zamówień i nie podlega agregacji. Klient składając zamówienie podaje dane osobowe dobrowolnie w związku z zawieraną umową sprzedaży. Podane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe, które Klient podaje w trakcie składania zamówienia służą do następujących celów:

 • realizacji umowy sprzedaży,
 • dostarczenie paczki z zamówieniem,
 • rozpatrywanie zwrotów, reklamacji i wymian,
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru (rachunek),
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

W momencie, w którym wszystkie z tych czynności nie mają zastosowania lub zostaną zrealizowane, usuwamy Klienta dane osobowe dotyczące zamówienia. W większości przypadków jest to 30 dni lub w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym w szczególności podatkowe i rachunkowe.

Każde zamówienie złożone przez Klienta w sklepie internetowym bebestragan.pl jest rozpatrywane osobno. W tym sensie wszystkie dane podane w trakcie składania kolejnych zamówień przetwarzane i traktowane są osobno.

Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa. Do danych osobowych nie mają dostępu osoby trzecie.

Zmiana, dostęp, usunięcie i ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Klient sklepu internetowego bebestragan.pl ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawienia, usunięcia lub zmiany (aktualizacji), niezależnie od procedur okresowego usuwania tych danych Sklepu. W celu realizacji procedury poprawy, usunięcia lub zmiany prosimy o kontakt pod adresem poczta@bebestragan.pl lub listownie pisząc na adres BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski, ul. Naramowicka 47A/27, 61-622 Poznań.

Klient powinien pamiętać, że mimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega nasza firma. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z realizowanymi usługami sprzedaży.

Klient ma również prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia realizacje zamówienia (umowy sprzedaży), którego to żądanie dotyczy o ile nie zostało wcześniej zrealizowane.

Klient może również zweryfikować (uzyskać dostęp) do wszystkich danych jakie mamy zgromadzone na Jego temat. Ponieważ nie prowadzimy agregacji zamówień, to kluczowym kryterium identyfikującym dane osobowe jest numer zamówienia.

Przekazywanie danych

W celu realizacji zamówienia przekazujemy dane osobowe do naszych partnerów:

 • DPD – zamówienia wysyłamy firmą kurierską DPD poprzez platformę wysyłkową sendit.pl, której przekazujemy dane adresowe Klienta dotyczące adresu, na który chce otrzymać zamówienie. Przekazujemy również numer telefonu Klienta w celu kontaktu w razie problemów z doręczeniem przesyłki,
 • lh.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • MBJ Biznes Sp. z o.o. – w celu świadczenia usług księgowych.

Nie przesyłamy Twoich danych osobowych poza kraje Unii Europejskiej.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe Klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.