Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Klient będący konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski, ul. Naramowicka 47A/27, 61-622 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@bebestragan.pl).
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
  BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski
  ul. Naramowicka 47A/27
  61-622 Poznań
  .
 4. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru drogą mailową: poczta@bebestragan.pl
 5. Sklep dokona zwrotu wartości produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient odstępujący od umowy sprzedaży ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy.
 8. W przypadku, kiedy Klient zwróci całe zamówienie Sklep odda Klientowi cenę towaru i kwotę za przesyłkę poniesioną przez Klienta podczas zakupu, czyli ze Sklepu do Klienta W przypadku, gdy Klient zwróci tylko część zamówienia Sklep odda tylko kwotę równą wartości towaru.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość́ nie przysługuje Klientowi w wypadkach świadczeń́, które z uwagi na ich charakter nie mogą̨ zostać́ zwrócone. Dotyczy to również̇ produktów wykonanych na indywidualne zamówienie.

Reklamacje

 1. BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż przed upływem 14 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres e-mail poczta@bebestragan.pl, w tytule email wpisując REKLAMACJA.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź za pomocą poczty tradycyjnej w terminie 14 dni od przyjęcia reklamacji.
 5. Towar podlegający reklamacji należy przesłać na adres:
  BEBESTRAGAN Łukasz Kaźmierski
  ul. Naramowicka 47A/27
  61-622 Poznań

  wraz z dowodem zakupu (paragonem lub rachunkiem).
 6. W przypadku niezgodności produktu z umową sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane taśmy zabezpieczające) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera i dołączenie go do zwracanej przesyłki.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji – towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu jego braku) Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży jego cenę, albo stosownie do decyzji Klienta zaoferuje mu inny towar dostępny w Sklepie.
 8. Koszty wysyłki reklamacyjnej w obie strony pokrywa Sklep.